پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترجمه قرآن به فارسی محمد صادق تهرانی چگونه است؟

1 پاسخ 1

محمد صادق تهرانی ( 1382 ش )

آیت الله دکتر محمد صادق تهرانی ( 1307هـ.ش ) فقیه، قرآن پژوه و نویسنده تفسیر سی جلدی «الفرقان فی تفسیر القرآن» است. وی سال 1382 ترجمه خود از قرآن را منتشر نمود. ترجمه ایشان ترجمه ای جمله به جمله و معادل است که با توضیحات تفسیری که در زیر نویس ترجمه ارائه شده کامل تر گشته است. در این اثر برای روان سازی ترجمه و دقت هر چه بیشتر در آن کلمات و عباراتی که در متن قرآن نیست ولی در ترجمه فارسی باید باشند با استفاده از قلاب ها و کمانک مشخص شده است. رعایت وزن و صدای قرآنی، در نظر گرفتن قرائت رایج قرآن، ارائه پانوشت هائی برای توضیح مفاهیم پیچیده و دشوار و استفاده از شکل مأنوس کلمات در رسم الخط فارسی از ویژگی هائی است که مترجم برای اثر خود بر شمرده است.

منبع: maarefquran.com


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده