پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترجمه قرآن به فارسی اصغر برزی چگونه است؟

1 پاسخ 1

اصغر برزی ( 1382 ش )

ترجمه اصغر برزی از قران کریم ترجمه ای ادبی و روان است. مترجم به دنبال آن است که ترجمه ای دقیق و با رعایت نکات ادبی ارائه نماید از این رو پس از ترجمه هر آیه برخی نکات نحوی را متذکر می شود و از این جهت در بین ترجمه های موجود کاری ممتاز و بی سابقه انجام داده است . این روش به خوانندگانی که با تجزیه و ترکیب و مباحث نحو عربی آشنا هستند کمک می کند تا با دقت بیشتری معنای آیات را درک کنند افزون بر این مترجم با آوردن توضیحات اندکی در برخی موارد سعی نموده شأن نزول و یا ابهام موجود در متن را نیز تا حدودی برطرف نماید. به گفته وی مجموع توضیحات تفسیری این ترجمه از 2% فراتر نمی رود و آنهم در کروشه قرار داده شده تا جانب ترجمه در امان ماند.
در بررسی های نحوی این ترجمه چند نکته حائز توجه است : نخست آنکه تنها جملات ساده تجزیه و ترکیب شده اند و جملات پیچیده و مشکل کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند. دوم : در برخی موارد اشتباه در تحلیل نحوی موجب شده تا مترجم در ترجمه نیز اشتباه کند.

منبع: maarefquran.com


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اصغر برزی) (اصغربرزی)