پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترجمه قرآن به فارسی سید مهدی دادور چگونه است؟

1 پاسخ 1

سید مهدی دادور (آیت اللهی) (1381هـ.ش)

ترجمه سید مهدی دادور معروف به آیت اللهی از قرآن کریم، ترجمه ای به روش معادل است که به طرزی شیوا و روان ارائه شده است. ترجمه در مؤخره اثر نیز آن را ترجمه ای مفهومی، ساده و روان توصیف می کند. حجم توضیحات تفسیری این ترجمه اندک بوده و به وسیله پرانتز از متن جدا می شوند. این ترجمه به همراه کشف الآیات موضوعی قرآن و رساله ای مختصر با عنوان "تاریخ و علوم قرآن" در سال 1381 توسط انتشارات جهان آرا منتشر شد.

منبع: maarefquran.com


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سید مهدی ایت اللهی)