پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ترجمه قرآن به فارسی کوثر چگونه است؟

1 پاسخ 1

کوثر ( 1379 ش )

تفسیر کوثر اثر حجه الاسلام یعقوب جعفری (متولد 1325) از قرآن پزوهان معاصر است. مخاطب این تفسیر عموم مردم هستند وی انگیزه خود را از نگارش این اثر را ارائه تفسیری عصری با ارائه پیام های جدید و نکات بدیع می داند. ترجمه موجود در این تفسیر ترجمه ای معادل و خالی از تفسیر است و تقریبا به ازای هر سطر از آیات یک سطر ترجمه بیان شده مفسر و توضیح عبارت به بخش تفسیر واگذار شده است ترجمه آیات ساده و روان می باشد در وازه گزینی به نثر معیار توجه کرده و از ترجمه وازه های عربی که در فارسی رایج است اجتناب نموده است مثلا "عزیز ، انفاق، غیب" ترجمه نشده اند و عینا در ترجمه بکار رفته اند.

منبع: maarefquran.com


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده