پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


محیط لوزی چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط لوزی؟

1 پاسخ 1

پاسخ سوال را اینجا وارد کنید
 
محیط لوزی چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط لوزی؟

برای محاسبه محیط لوزی کافی است طول یک ضلع آن را ضربدر 4 کنیم.
مثلا اگر طول یک ضلع لوزی 5 سانتی متر باشد محیط آن 20 سانتی متر می شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(محیط لوزی) (محیط لوزی چیست) () (محیط لوزی چگونه بدست می آید) (لوزی) (محاسبه محیط لوزی) (محيط لوزي) (محیط لوزی ) (محیط لوزی چیست؟) (مساحت لوزی چگونه بدست می آید) (لوزی چیست؟) (محیط لوزی چگونه بدست می اید) (محیط لوزی چگونه به دست میاید) (محاسبه ضلع لوزی) (محاسبه محيط لوزي) (لوزی چیست) ( محیط لوزی) (محاسبه لوزی) ("محیط لوزی") (محیط لوزی چگونه به دست می اید) (مساحت لوزی چگونه به دست می آید) (محیط دایره چیست ؟) (محاسبه مساحت لوزی) (محیط چگونه بدست می اید) (مساحت لوزی چگونه به دست میاید) (محیط ذوزنقه چگونه بدست می آید) (مساحت لوزی چگونه به دست می اید)