پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


محیط لوزی چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط لوزی؟

1 پاسخ 1

پاسخ سوال را اینجا وارد کنید
 
محیط لوزی چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط لوزی؟

برای محاسبه محیط لوزی کافی است طول یک ضلع آن را ضربدر 4 کنیم.
مثلا اگر طول یک ضلع لوزی 5 سانتی متر باشد محیط آن 20 سانتی متر می شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(محیط لوزی) (محیط لوزی چیست) () (محیط لوزی چگونه بدست می آید) (لوزی) (محاسبه محیط لوزی) (محيط لوزي) (مساحت لوزی چگونه بدست می آید) (لوزی چیست؟) (لوزی چیست) (محاسبه لوزی) ("محیط لوزی") (محیط دایره چیست ؟)