پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


محیط ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط ذوزنقه؟

1 پاسخ 1

پاسخ سوال را اینجا وارد کنید
مجموع اندازه طول 4 ضلع ذوزنقه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(محیط ذوزنقه) (محيط ذوزنقه) (محیط ذوذنقه) () (محاسبه محیط ذوزنقه) (محیط ذوزنقه ) (محیط زوزنقه) (محیط و مربع را چگونه حساب می کنیم) (مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید) (ذوزنقه) (محاسبه ذوزنقه)