پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


محیط دایره چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط دایره؟

4 پاسخ 4

قطر دایره را در عددپی(3.14)ضرب کن
قطر ×عددپی=محیط دایره
شعاع ضرب در شعاع ضرب در عددپی r*r* 3.14
قطر*عددپی(3.14)


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(محیط دایره) (محاسبه محیط دایره) (محيط دايره) (محیط دایره چیست) (محیط دایره چگونه بدست می آید) (فرمول محیط دایره) (محیط دایره ) (فرمول محاسبه محیط دایره) (فرمول محیط دایره چیست؟) (محیط دایره فرمول) (محاسبه قطر دایره) (محاسبه محيط دايره) () (نحوه محاسبه محیط دایره) (روش محاسبه محیط دایره) (محیط دایره چیست؟) (قطر دایره چگونه بدست می آید) (مساحت دایره چگونه بدست می آید) (محىط داىره) ( محیط دایره) (قطر دایره) (محاسبه شعاع دایره) (محیط دایره چگونه بدست می اید) (محیط دایره چگونه به دست می آید) (محیط دایره چگونه بدست میاید) (محاسبه محیط دایره ) (محیط دایره چگونه به دست می اید) (محیط دایره چگونه حساب میشود) (محیطدایره) (محیط دایره چگونه بدست می آید؟) (فرمول محيط دايره) (طریقه محاسبه محیط دایره) (محیط دایره چگونه محاسبه می شود) (محیط نیم دایره) (محيط دايره فرمول) (محیط دایره) (مساحت دایره) (محیط دایره؟) (قطر دایره چیست؟) (محيط دايره چيست) (محیط+دایره) (بدست آوردن محیط دایره) (نحوه محاسبه مساحت دایره) (محيط دايره ) ("محیط دایره") (محیط دایره محاسبه) (قطردایره) (محاسبه ی محیط دایره) (محیط دایره چگونه محاسبه میشود) (حیط دایره) (محیط دایره) (روش بدست آوردن محیط دایره) (حساب محیط دایره) (شعاع دایره چیست) (قطر دایره چیست) (محاسبه قطردایره) (محيطدايره) (محاسبه قطر دايره) (فرمول محاسبه قطر دایره) (محاسبه دایره) (مساحت دایره چگونه بدست می اید) (فرمول محاسبه محيط دايره) (فرمول محیط دایره چیست) (قطر دايره) (محیت دایره) (مساحت دایره فرمول) (نحوه محاسبه محیط و مساحت دایره) (محاسبه محيط دايره ) (شعاع دایره چگونه بدست می آید) (محيط دایره) ( محاسبه محیط دایره) (محاسبه+محیط+دایره) (محیط دایره چگونه بدست می اید؟) (روش محاسبه محيط دايره) ( محيط دايره) (محاسبه مساحت دایره) (محیط دایره را چگونه حساب کنیم) (محيط دايره چگونه بدست مي آيد؟) (محيط دايره چيست؟) (محیط دایره در) (محيط دايره؟) (محيط دايره چگونه بدست مي آيد) (مساحت دایره چگونه به دست می اید) (محیط دایره چگونه محاسبه می شود؟) (مساحت و محیط دایره چگونه بدست می اید) (چگونه محیط دایره) (محاسبه شعاع دايره) (�����ی� �ی��) (محیط مستطیل چگونه بدست می آید) (محیط دایره چیست ؟) (محاسبه محیط ایره) (چگونه محاسبه محیط دایره) (سوال از محاسبه ی مساحت دایره) (شعاع دايره) (محاسبه مساحت دايره) (محیط مستطیل چه می شود) (محیط مربع چگونه بدست میاید) (محیط مستطیل چیست؟) (شعاع دایره چگونه بدست می اید) (دایره و محیط آن)