پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


الف ) پروتکل ARP را به اختصار شرح دهید.
ب) تفاوت پروتکل ARP و RARP در چیست؟

1 پاسخ 1

من پاسخ  پرسش الف شما را می دهم.
پروتکل ARP  پروتکلی است که  IP آدرس را به MAC آدرس تبدیل می کند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پروتکل arp) (پروتکل arp چیست) (پروتکل RARP چیست؟) (arp چیست) (پروتکل RARP) (RARP چیست) (پروتكل arp) (rarp چیست؟) (پروتکل ARP چیست؟) (پروتکل ARP و RARP) (پروتكل arp چيست) (arp چیست؟) (ARP چيست) (پروتکل rarp چیست) (پروتکلarp) (RARP چيست) (arp پروتکل) (تفاوت ARP و RARP) () (تفاوت پروتکل arp و rarp) (پروتکل arp چیست ؟) (پروتکل arpچیست؟) (پروتکل arp را توضیح دهید) (پروتكلarp) (پروتکل ARP) (پروتکل arp ) (rarp پروتکل) (پروتكل arp چيست؟) (تفاوت arp , icmp) (پروتکل ARP و RARP به) (تفاوت پروتكل ARP و RARP)