پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


الف ) پروتکل ARP را به اختصار شرح دهید.
ب) تفاوت پروتکل ARP و RARP در چیست؟

1 پاسخ 1

من پاسخ  پرسش الف شما را می دهم.
پروتکل ARP  پروتکلی است که  IP آدرس را به MAC آدرس تبدیل می کند.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پروتکل arp) (پروتکل arp چیست) (پروتکل RARP چیست؟) (arp چیست) (پروتکل RARP) (RARP چیست) (پروتكل arp) (rarp چیست؟) (پروتکل ARP چیست؟) (پروتکل ARP و RARP) (پروتكل arp چيست) (arp چیست؟) (ARP چيست) (پروتکل rarp چیست) (پروتکلarp) (RARP چيست) (arp پروتکل) (تفاوت ARP و RARP) () (تفاوت پروتکل arp و rarp) (پروتکل arp چیست ؟) (پروتکل arpچیست؟) (پروتكلarp) (پروتکل ARP) (پروتکل arp ) (پروتكل arp چيست؟) (تفاوت arp , icmp) (پروتکل ARP و RARP به) (تفاوت پروتكل ARP و RARP)