پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پروتکل ICMP در کنار پروتکل IP به چه منظوری استفاده می شود؟

1 پاسخ 1

اصولا این پرتکل برای ثبت و نمایش Warning ها و Error ها در شبکه استفاده می شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پروتکل icmp) (icmp چیست) (پروتکل icmp چیست؟) (پروتکل icmp چیست) (icmp چیست؟) (پروتکلicmp) (پرتوکل icmp) (icmp چيست) (پرتکل icmp) ()