پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در قالب بسته IP فیلد Time To Live به چه منظوری استفاده می شود؟

1 پاسخ 1

به معنای مدت زمان عمر هر پکت است که با گذشتن هر مرتبه از روتر یک واحد از آن کم شده و در نهایت توسط روتری که واحد آن را از 1 به 0 می کاهد، از بین می رود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قالب بسته ip) (بسته ip)