پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت مربع چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت مربع؟

1 پاسخ 1

مساحت مربع برابر است با طول یک ضلع آن به توان دو.
هر مربعی یک مستطیل است بنابراین با ضرب طول و عرض آن در هم مساحتش بدست می آید. از آنجا که طول و عرض مربع با هم برابر است، مساحت مربع برابر طول یک ضلع به توان دو می شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت مربع) (مساحت مربع چیست؟) (مساحت مربع چگونه بدست می آید) (محاسبه مساحت مربع) (مساحت مربع ) () (مساحت مربع چیست) (مساحت مربع چگونه بدست می اید) (محیط مربع چگونه بدست می آید) (مساحت مربع چگونه بدست میاید) (محاسبه محیط مربع) (مساحت مربع را چگونه بدست می اورند) (مساحت مربع چگونه به دست می اید) ( مساحت مربع) (اثبات مساحت مربع) (مساحت مربع چگونه حساب میشود) (محاسبه مربع) (مربع) (مساحت مربع چگونه به دست می آید) (مساحتمربع) (محاسبه مساحت مربع ) (محیط مربع چگونه بدست میاید) (مساحت مربع چگونه بدست می آید؟) (مساحت چگونه بدست می اید) (روش محاسبه مساحت مربع) (محیط مربع چگونه حساب می شود) (مربع چیست) (مسا حت مربع) (محیط مربع چیست؟) (مساحت) (مساحت مربع چگونه به دست میاید) (مساحت چگونه بدست می آید) (اثبات مساحت لوزی) (مساحت مربع چگونه محاسبه می شود) (مساحت یک مربع چگونه حساب می کنند) (محیط مستطیل چگونه بدست میاید) (مساحت مربع) (محیط مربع چگونه به دست می آید) (محیط مربع چگونه بدست می اید) (مساحت مستطیل) (محیط مربع چگونه به دست می اید) (مساحت مستطیل چگونه بدست می آید؟) (مساحت مستطیل چگونه بدست میاید) (مساحت لوزی چگونه بدست می آید) (مساحت لوزي چيست؟) (مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید) (مساحت مستطیل چگونه به دست می آید)