پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت مثلث چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت مثلث؟

1 پاسخ 1

قائده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت مثلث) (محاسبه مساحت مثلث) (مساحت مثلث چگونه بدست می آید) () (مساحت مثلث چگونه بدست می اید) (مساحت مثلث چگونه بدست میاید) (محیط مثلث چگونه بدست می آید) (مساحت مثلث چگونه به دست می اید) (مساحت مثلث چگونه به دست می آید) (محیط مثلث چگونه بدست میاید) (محیط مثلث چگونه به دست می اید) (مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید) (محیط مثلث چگونه بدست می اید) (مساحت مثلت چطور بدست میاید) (مساحت لوزی چگونه بدست می آید) (محاسبه محیط مثلث) (مساحت مربع چگونه بدست می آید) (مساحت مستطیل چگونه بدست می اید) (مساحت مستطيل چگونه بدست ميآيد؟) (مساحت مستطیل چگونه به دست می آید) (محیط مثلث چگونه به دست می اید؟) (مساحت مربع چگونه بدست می اید)