پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فرض کنید وزارت بازرگانی برای حمایت از صنایع سنگین بالادستی (تولید ماشین آلات صنعتی) وام هایی بین 100 میلیون تا 10 میلیارد تومان درنظر گرفته است. متقاضیان وام خیلی بیشتر از تعداد وام است و میزان وام در هر بخش صنعتی مستقل از بخش های دیگر است (حداکثر 3 وام در هر بخش اعطا خواهد شد). ضمنا متقاضیان وام از کم و کیف درخواستهای دیگران نیز تاحدودی مطلعند. کدامیک از روش های حراج برای تخصیص این وام ها مناسب تر است؟ چرا؟

1 پاسخ 1

قطعا میبایست اولویت بندی صورت گیرد براساس چند ایتم کلی که اینجا ارائه خواهد شد: 1-سنجش حقیقی وضعیت فرد(تحقیقات محلی که هرگز انجام نمی شود واطمینان به اینکه واقعا وام درجای خود صرف خواهدشد و بررسی دقیق مدارک جهت ضمانت (جعلی نبودن اسناد)بررسی صداقت ودرستی افراد دوراز بازیهای رانت جهت گرفتن وامهای سنگین که تشخیص ان با تحقیقهای پنهان اصلا کار دشواری نیست. 2-اولویت وام به کسانی که درحال تولید بوده یا هستند اما به دلایل اقتصادی دچار رکود یا ورشکستگی وتعطیلی مکان یا قصد گسترش کا ررو با ایجاد کارافرینی حقیقی دارند. 3- مناطق محروم دارای نیروی بیکارقطعا باید دراولویت باشند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده