پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فواید مصرف عرق نعنا چیست؟ عرق نعنا چه خواصی دارد؟

1 پاسخ 1

عرق نعنا طبیعت گرم دارد.
عرق
نعنا دارای خواص زیر است:
مقوی معده، مولد خون، اشتها آور، رفع دل درد و دل پیچه، ضد تشنج، رفع گرمازدگی کودکان، رفع سکسکه، باد شکن.
عرق
نعنا را بعد از هر غذا یک استکان میل نمائید.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عرق نعنا) (خواص عرق نعنا) (خواص عرق نعناع) (خاصیت عرق نعنا) (فواید عرق نعنا) (فواید عرق نعناع) (عرق نعناع) (عرق نعنا ) (خاصیت عرق نعناع) (فوايد عرق نعنا) (خاصيت عرق نعنا) (فوایدعرق نعنا) (عرق نعنا) (خواص عرق نعناع چیست) (فوایدعرق نعناع) (مزایای عرق نعنا) (فوايد عرق نعناع) (عرق نعنا چه خواصی دارد) (عرق نعنا چیست) (مصرف عرق نعنا) (خواص عرق نعناع ) (خواص عرق نعنا ) (عرقنعنا) (عرق نعناء) (عرق نعناع خواص) (خاصیت عرق نعنا ) ("عرق نعنا") ( عرق نعنا) (خاصيت عرق نعناع) (فواید+عرق+نعنا) (فواید عرق نعنا ) (فایده عرق نعنا) (عرق نعنا چه خواصی دارد؟) (نعنا چیست) (فوايدعرق نعنا) (مصرف عرق نعناع) (خاصیت عرق نعناع ) (فایده عرق نعناع) (خواص عرق نعناء) (خواص عرق نعنا) (فوائد عرق نعنا) ()