پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فواید مصرف عرق شوید چیست؟ عرق شوید چه خواصی دارد؟

1 پاسخ 1

عرق شوید طبیعت گرم دارد.
عرق
شوید دارای خواص زیر است:
برطرف کننده چربی خون، باد شکن، مقوی معده، قاعده آور، رفع سکسکه و دل درد، رفع تنگی نفس، تسکین درد کمر، تسکین درد کلیه و مثانه، زیاد کننده شیر مادران.
عرق
شوید را بعد از هر غذا نصف استکان میل نمائید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عرق شوید) (خواص عرق شوید) (عرق شويد) (فواید عرق شوید) (خاصیت عرق شوید) (خواص عرق شويد) (عرق شوید ) (عرق شوید خواص) (عرق+شوید) (مضرات عرق شوید) (فواید و مضرات عرق شوید) (عرق شیوید) (فوايد عرق شويد) (فوایدعرق شوید) (خواص عرق شوید ) (خواص درمانی عرق شوید) (عرق شوید) (خواص عرق شوید چیست) (عرق شوید مضرات) (مصرف عرق شوید) ( عرق شوید) (عرقشوید) (عرق شوید خاصیت) (عرق شويد ) (شوید چه خواصی دارد) (مزایای عرق شوید) (فایده عرق شوید) (خواص عرق شیوید) (خاصيت عرق شويد) (عرق.شوید) (خواص و مضرات عرق شوید) (عرق+شويد) () ("عرق شوید") (فواید مصرف شوید) (خواص ومضرات عرق شوید) (خوردن عرق شوید) (عوارض عرق شوید) (خواص درماني عرق شويد) (عرق شوید چه خواصی دارد) (خواص عرق شویت) (کاربرد عرق شوید) (ضرر عرق شويد) ("عرق شويد") (عرقشويد) (عرق شيويد) (طبیعت عرق شوید) (عرق شوىد) (فواید عرق شوید ) (فایده وزیان های عرق شوید) (فوائد عرق شوید) (فوايد عرق شويد ) (عرق شیویت) (شوید چیست) (فوایدمصرف عرق شوید) (مضرات مصرف عرق شوید) (عرق شوید چه خاصیتی داره) (خاصیت عرق شوید ) (خاصيت عرق شويد ) (خاص عرق شوید) (عرق بید چه خواصی دارد؟) (عرق کاسنی چه خواصی دارد) (عرق کاسنی) (خارشتر) ("عرق شوید" ) (شويد چه خواصي دارد؟)