پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فواید مصرف عرق شوید چیست؟ عرق شوید چه خواصی دارد؟

1 پاسخ 1

عرق شوید طبیعت گرم دارد.
عرق
شوید دارای خواص زیر است:
برطرف کننده چربی خون، باد شکن، مقوی معده، قاعده آور، رفع سکسکه و دل درد، رفع تنگی نفس، تسکین درد کمر، تسکین درد کلیه و مثانه، زیاد کننده شیر مادران.
عرق
شوید را بعد از هر غذا نصف استکان میل نمائید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عرق شوید) (خواص عرق شوید) (عرق شويد) (فواید عرق شوید) (خاصیت عرق شوید) (خواص عرق شويد) (عرق شوید ) (عرق شوید خواص) (عرق+شوید) (مضرات عرق شوید) (فواید و مضرات عرق شوید) (عرق شیوید) (فوايد عرق شويد) (فوایدعرق شوید) (خواص عرق شوید ) (خواص درمانی عرق شوید) (عرق شوید) (خواص عرق شوید چیست) (عرق شوید مضرات) (مصرف عرق شوید) ( عرق شوید) (عرقشوید) (عرق شوید خاصیت) (عرق شويد ) (شوید چه خواصی دارد) (مزایای عرق شوید) (فایده عرق شوید) (عرق+شويد) () ("عرق شوید") (ضرر عرق شويد) ("عرق شويد") (عرق کاسنی چه خواصی دارد) (عرق کاسنی) (خارشتر) ("عرق شوید" ) (شويد چه خواصي دارد؟)