پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فواید مصرف عرق رازیانه چیست؟ عرق رازیانه چه خواصی دارد؟

1 پاسخ 1

عرق رازیانه طبیعت گرم دارد.
عرق
رازیانه دارای خواص زیر است:
ضد نفخ، درمان قلنج، زیادکننده شیر مادران، رفع بلغم، مدر، قاعده آور، معطر، محرک، بادشکن.
عرق
رازیانه را بعد از هر غذا یک استکان میل نمائید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عرق رازیانه) (عرق رازيانه) (خواص عرق رازیانه) (فواید عرق رازیانه) (عرق رازیانه خواص) (عرق رازیانه ) (فوایدعرق رازیانه) (خواص عرق رازيانه) (فوايد عرق رازيانه) (عرق رازيانه ) (عرق رازیانه) (خاصیت عرق رازیانه) (عرق رازیانه چه خواصی دارد) (مصرف عرق رازیانه) (رازیانه چیست) ( عرق رازیانه) (عرق رازیانه چه خواصی دارد؟) (فایده عرق رازیانه) ("عرق رازیانه") (رازیانه) (میزان مصرف عرق رازیانه) (رازیانه چه خواصی دارد) (فواید عرق رازیانه ) (خاصيت عرق رازيانه) (خواص رازیانه چیست ؟) (فواید+عرق+رازیانه) (خواص عرق رازیانه) (رازیانه چیست؟) (عرق رازیانه برای چیست) (فواید رازیانه) (خوردن عرق رازیانه) (فوائد عرق رازیانه) (عرقرازیانه) (رق رازیانه) (خواص عرق رازيانه ) (رازیانه عرق) ("عرق رازيانه") (خواص عرق رازیانه ) (عوارض عرق رازیانه) (خواص+عرق+رازیانه) (فوايدعرق رازيانه) (عرق رازیانه چیست) (عرق راضیانه) (عرق رازیانه فواید) (فوايد عرق رازيانه ) (خواص عرق رازیانه) (مزایای عرق رازیانه) (عرق رازیانه گره بان ) (طبیعت رازیانه چیست) ( عرق رازيانه) (رق رازيانه) (*عرق رازیانه*) (خاصیت عرق رازیانه ) (خاصیت عرق رازیانه) (خواص عرق سعال) (فوايد عرق عرق رازيانه) (عرق بيد مشك) () (" عرق رازیانه ") ( رازیانه عرق) (خواص رازیانه چیست؟) (عرق زنیان چیست)