پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مزایای مدل رابطه ای چیست؟

3 پاسخ 3

مدل رابطه ای:این مدل براساس جدول دوبعدی (سطر و ستون) بنا شده است. همین امر امکان بازیابی سریع داده ها را فراهم میکند.هر جدول مربوط به یک موجودیت است و هرسطر نشان دهنده یک نمونه از آن موجودیت میباشد. هر جدول شامل رکوردها(ردیف) و صفات یا فیلدها(ستون) است.

*مزایای مدل رابطه­ای:
1.در آن هم اسقلال ساختاری و هم استقلال داده ای وجود دارد.
2.طراحی،نگهداری،مدیریت و استفاده از پایگاه داده بسیار ارزانتر از سایر مدلها است.
3.این مدل از نظر مفهومی بسیار ساده است و امکان پرس و جوهای متنوع در آن وجود دارد.

*معایب مدل رابطه­ای:
1.ارتباطات بین جداول زیاد است و همین امر موجب پیچیده شدن پایگاه داده و کاهش سرعت جست وجو میشود.
2.به دلیل طراحی آسان، هر فرد یا سازمانی میتواند این پایگاه داده را طراحی کند که این موضوع میتواند منجر به ایجاد پایگاه­های داده ناهمسان و کاهش یکدستی داده­ها شود.

1.در آن هم اسقلال ساختاری و هم استقلال داده ای وجود دارد. 2.طراحی،نگهداری،مدیریت و استفاده از پایگاه داده بسیار ارزانتر از سایر مدلها است. 3.این مدل از نظر مفهومی بسیار ساده است و امکان پرس و جوهای متنوع در آن وجود دارد. 4.افزونگی در این مدل بسیار کم است 5.نداشتن انومالی(میتوانیم عملیات حذف،درج،تغییر را انجام دهیم)
1.در آن هم اسقلال ساختاری و هم استقلال داده ای وجود دارد. 2.طراحی،نگهداری،مدیریت و استفاده از پایگاه داده بسیار ارزانتر از سایر مدلها است. 3.این مدل از نظر مفهومی بسیار ساده است و امکان پرس و جوهای متنوع در آن وجود دارد. 4.افزونگی در این مدل بسیار کم است 5.نداشتن انومالی(میتوانیم عملیات حذف،درج،تغییر را انجام دهیم)


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (مدل رابطه ای) (پایگاه داده رابطه ای چیست) (پایگاه داده رابطه ای چیست؟) (مزایای مدل رابطه ای )