پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آنومالی در عملیات ذخیره سازی چیست؟

3 پاسخ 3

آنومالی یعنی وجود دشواری در انجام یک عمل خاص و یا عدم امکان انجام عمل و یا بروز عوارض نامطلوب در پی انجام یک عمل خاص.
به هر پدیده ای که انجام ان امکان پذیر نباشدویا در صورت انجام سیستم را با مشکلاتی همراه سازدآنومالی گفته میشود.بنابراین انومالی پدیده ای نامطلوب است از آنجایی که در پایگاه داده سه عمل اصلی وجود دارد بنابراین این سه عمل عبارتنداز: 1.اضافه کردن داده (عنصر) 2.حذف کردن داده (عنصر) 3.تغییر در داده (عنصر)
به هر پدیده ای که انجام ان امکان پذیر نباشدویا در صورت انجام سیستم را با مشکلاتی همراه سازدآنومالی گفته میشود.بنابراین انومالی پدیده ای نامطلوب است از آنجایی که در پایگاه داده سه عمل اصلی وجود دارد بنابراین این سه عمل عبارتنداز: 1.اضافه کردن داده (عنصر) 2.حذف کردن داده (عنصر) 3.تغییر در داده (عنصر)


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آنومالی چیست) (آنومالی در پایگاه داده) (انومالی چیست) (آنومالی چیست؟) (آنومالی در پایگاه داده چیست) () (آنومالی یعنی چه) (انومالی در پایگاه داده چیست) (آنومالی پایگاه داده) (معنی آنومالی چیست) (آنومالی ذخیره سازی چیست) (آنومالی یعنی چه؟)