پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آرمان اجتماعی چیست؟

1 پاسخ 1

ارزش های مشترکی که هر جمع و جامعه ای برای رسیدن به آن تلاش می کند ، آرمان اجتماعی می گویند . مثل :آزادی – عدالت – اعتقاد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آرمان اجتماعی) (ارمان اجتماعی) (آرمان اجتماعی چیست؟) (آرمان اجتماعي) (آرمان اجتماعی چیست) (آرمانهای اجتماعی) (ارمان اجتماعی چیست) ( آرمان اجتماعی ) (آرمان های اجتماعی) (ارمان اجتماعي) (آرمان اجتماعي چيست) (آرمان اجتماعی ) (ارمانهای اجتماعی) (آرمان اجتماعي ) (ارمان اجتماعی ) (آرمانهاي اجتماعي) () (آرمان چیست) (آرمان اجتمایی) (آرمان اجتماعى) (نظام اجتماعی و آرمانهای اجتماعی) (آرمانهای اجتماعی.) (آرمان چيست) (ارمان چیست)