پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از نظر عالم اجتماعی علل گرایش انسان به زندگی اجتماعی چیست؟

1 پاسخ 1

میل طبیعی انسان به زندگی اجتماعی بر اساس غرایزش و در نتیجه رفع یکی از اساسی ترین نیاز های انسانی.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زندگی اجتماعی چیست) (علل گرایش انسان به زندگی گروهی) (عالم اجتماعي) (انسان و زندگی اجتماعی) (علل گرایش انسان به زندگی اجتماعی) (زندگی اجتماعی چیست؟) (نیاز انسان به زندگی اجتماعی) (میل به زندگی جمعی)