پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چگونه می توان با یک الکتروسکوپ نوع بار یک جسم را تعیین کرد؟

1 پاسخ 1

پاسخ سوال را اینجا وارد کنید
چگونه می توان با یک الکتروسکوپ نوع بار یک جسم را تعیین کرد؟

سلام.در ابتدا باید نوع بار الکتروسکوپ معلوم باشد.مثلا فرض کنید نوع بار الکتروسکوپ منفی است حال اگر بخواهیم بار یک جسم را تعیین کنیم جسم را به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک می کنیم سپس تغییرات ورقه های الکتروسکوپ  را مشاهده می کنیم.
اگر مشاهده شد که ورقه ها به هم نزدیک شدند نتیجه می گیریم که بار جسم مخالف بار اولیه الکتروسکوپ(منفی) است پس بار جسم مثبت تعیین می شود.
(می دانیم که اگر بار  جسمی  با بار کلاهک الکتروسکوپ  مخالف باشد و  به کلاهک الکتروسکوپ  نزدیک شود به دلیل وجود جاذبه بین بار ها ورقه های الکتروسکوپ به یکدیگر نزدیک می شوند).
حال اگر مشاهده شد که ورقه ها از یکدیگر دور شدند نتیجه می گیریم که بار جسم هم علامت با بار اولیه الکتروسکوپ(منفی) است پس بار  جسم منفی تعیین می شود.
(می دانیم که اگر بار جسمی با بار کلاهک الکتروسکوپ هم علامت باشد و به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک شود به دلیل وجود دافعه بین بار ها ورقه های الکتروسکوپ از یکدیگر دور می شوند).

در حالت مشابه اگر بار اولیه الکتروسکوپ مثبت باشد به همین صورت بار جسم تعیین میگردد.
موفق باشید.
 


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(الکتروسکوپ) () (الكتروسكوپ) (جسم بار) (تشخیص نوع بار با الکتروسکوپ) (تشخیص نوع بار توسط الکتروسکوپ) (تعیین نوع بار با الکتروسکوپ) (با الکتروسکوپ چگونه مى توان نوع و مىزان بار را تعىىن کرد) (با الکتروسکوپ چگونه می توان تعین کرد که:جسم چه نوع باری دارد)