پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


steganography یا پنهان نگاری چیست؟ چند نمونه از الگوریتم های آن را نام ببرید؟ کتابی در این زمینه معرفی کنید؟ 

1 پاسخ 1


در پنهان نگاری علاوه بر مخفی ماندن اطلاعات، وجود ارتباط محرمانه باید مخفی بماند. در واقع پنهان نگاری هنر و علم پنهان کردن ارتباطات است.لینک دانلود کتاب در زمینه پنهان نگاری :

http://paydarymelli.ir/files/fa/news/1391/8/14/225_323.pdf


سایت های زیر نیز در این زمینه می تواند به شما کمک کند

http://paydarymelli.ir/fa/news/185/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


http://www.dpi-students.blogfa.com/post-83.aspx


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(الگوریتم های پنهان نگاری) (پنهان نگاری چیست) (پنهان نگاری) (steganography چیست) (پنهان نگاری چیست؟) (الگوریتم های نهان نگاری) (الگوریتم های steganography) (steganography الگوریتم) (الگوریتم پنهان نگاری) (الگوریتم های watermarking) (watermarkingچیست؟) (watermarking چیست؟) (پنهان نگاری چیستstegnogerphy) () (چند نمونه الگوریتم)