پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رابطه بین مثلث بندی بهینه-زاویه ای و مثلث بندی دلونی و مثلث بندی legal را بیان و اثبات کنید.

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مثلث بندی دلونی) (الگوریتم مثلث بندی دلونی) (اصول مثلث بندی دلونی) (روش مثلث بندی دلونی) (محیط مثلث) (مساحت مثلث) (مثلث ندی دلونی)