پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در الگوریتم پایه RED یا random early detection ، دقیقا در مورد متغیر count و دلیل استفاده از آن برای محاسبه احتمال drop توضیح دهید.

1 پاسخ 1

count تعداد بسته هایی است که بعد از drop شدن دوباره وارد صف می شوند. هر چه مقدار count بیشتر باشد یعنی منبع توجه زیادی به حدف بسته ها نداشته است و نرخش را تغییر نداده است بنابراین با افزایش count احتمال drop شدن بسته ها افزایش پیدا می کند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(الگوریتم red) ("الگوریتم RED") ()