پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


هک در وب را بطور کلی شرح دهید؟

1 پاسخ 1

هک یعنی شخصی که اطلاعات و توانایی بیشتری نسبت به ما دارد کنترل ابزار ما در فضاای سایبر را در اختیار بگیرد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده