پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آتوماتای L2N2 چیست؟ چگونه می توان آن را در matlab پیاده سازی کرد؟

1 پاسخ 1

برای شبیه سازی رفتار L2N2 Automaton در متلب باید ماتریس انتقال و ماتریس رفتار این اتوماتا را پیاده سازی و با شروع از یک حالت اولیه رفتار آن را بعد از گذشت زمان کافی و رسیدن به پایداری بررسی کرد.
اگر احتمال جریمه یکی از رفتار این آتوماتا کمتر از نیم باشد، این آتوماتا بهینه است.

دانلود کد شبیه سازی آتوماتای L2N2 در متلب (Matlab)

کلمه عبور: www.porseshkadeh.com
من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(l2n2 automata) () (اتوماتا) (اتوماتای سلولی چیست)