پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شهر مداین, پایتخت ایرانیان, به فارسی چه نام داشت؟

1 پاسخ 1

تیسفون


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهر مداین) (شهر مداین, پایتخت ایرانیان, به فارسی چه نام داشت؟) (شهر مداین پایتخت ایرانیان به فارسی چه نام داشت؟) () (شهر مداین پایتخت ایرانیان) (شهرمداین) (شهر مداين) ( شهر مداین, پایتخت ایرانیان, به فارسی چه نام داشت؟) (شهر مداین, پایتخت ایرانیان, به فارسی چه نام داشت) ( شهر مداین, پایتخت ایرانیان, به فارسی چه نام داشت؟)