پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گیت منطقی NOT چگونه با استفاده از آتوماتای wireworld پیاده سازی می شود؟

1 پاسخ 1

انواع مختلف گیت های منطقی NOT پیاده سازی شده در آتوماتای wireworld در شکل زیر نشان داده شده است. تفاوت این گیت ها در تاخیر آنها در تولید خروجی می باشد. زمان گذر این گیت ها از زمان ورودی الکترون به انتهای سیم ورودی تا خروج آن از ابتدای سیم خروجی اندازه گیری می شود. فاصله بین الکترون های ورودی نباید از زمان تاخیر یک گیت کمتر باشد.
من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (تاريخچه گيت منطقي) (برنامه برای پیاده سازی گیت های منطقی)