پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


یک روش پیاده سازی گیت های منطقی استفاده از قواعد بازی حیات و الگوی گلایدر است. در شکل زیر G نشاندهنده "تفنگ گلایدر" (Glider Gun) و E نشاندهنده "گلایدر خور" (Glider Eater) و T نشان دهنده تفنگ گلایدر کوچک (Thin Glider Gun) می باشد. توضیح دهید این شکا چه شکل منطقی را و چگونه پیاده سازی می کند؟


1 پاسخ 1

در آتوماتای بازی حیات اگر دو گلایدر با هم برخورد کنند از بین می روند و هیچ چیز باقی نمی ماند. با این توضیح اگر هر کدام از ورودی های A یا B فعال باشند گلایدرهای آنها با گلایدر تفنگ G برخورد می کند و از بین می رود. بنابراین در این سه حالت (فعال بودن یکی از A یا B یا هر دو) گلایدر G به پایین نمی رسد و گلایدر کوچک T در خروجی ظاهر می شود. اما در حالتی که هیچ یک از A یا B فعال نباشند. گلایدرهای تفنگ G به پایین میرسند و با گلایدر های تفنگ T برخورد می کنند و از بین می روند. بنابراین در خروجی چیزی ظاهر نخواهد شد.

بدین ترتیب این ساختار گیت منطقی OR را پیاده سازی می کند زیرا تنها وقتی خروجی فعال نمی شود که هر دوی ورودی ها غیرفعال باشند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیاده سازی گیت های منطقی) (گیت های منطقی) (گلایدر را در بازی زندگی) (آتوماتا) () (برنامه برای پیاده سازی گیت های منطقی)