پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه کس یا کسانی به پرسشها پاسخ می دهند ؟؟؟ تا چه اندازه معتبر است؟؟؟؟

1 پاسخ 1

با مطالعه تکذیب نامه پرسشکده به جواب سوال خود خواهید رسید.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده