پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تعداد توریستهائی که در سال از شهر استانبول ترکیه بازدید می کنند چند نفر است؟

2 پاسخ 2

این امار متعلق به سال 2003 است,؛ از ا4 میلیون توریستی که به ترکیه رفت‌هاند حدود سه میلیون نفر از استانبول بازدید کرده‌اند. این هم لینک خبر مربوط به زبان استانبولی: http://www.stratejikboyut.com/haber/istanbula-20-milyon-turist-gelir-mi-ozel--18879.html
14 میلیون توریست ترکیه در سال 2003 و 3 میلیون متعلق به استانبول


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (کد ترکیه استانبول)