پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چینی ها چگونه اعداد را در هم ضرب می کنند؟

1 پاسخ 1

چینی ها روش جالبی برای ضرب اعداد دارند. در این روش چینی ضرب اعداد با شمارش تعداد نقاط تقاطع یک سری خط انجام می پذیرد. این خط ها بر اساس اعدادی که قرار است در هم ضرب شوند بر روی کاغذ رسم می شوند. به عنوان یک مثال ساده فرض کنید می خواهیم ضرب 2 در 5 را محاسبه کنیم. برای این کار 2 خط افقی و 5 خط عمودی رسم کنید. این خطوط در 10 نقطه همدیگر را قطع می کنند. همانطور که می بینید پایه این روش پیچیده نیست. البته برای ضرب اعداد چند دو رقمی و ... چند نکته وجود دارد که در این ویدئو کلیپ به آنها اشاره شده است.
من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ضرب چینی) (روش ضرب چینی) (ضرب چيني) (ضرب اعداد چینی) (شارژ ایرانسل) (اعداد چینی) (ضرب چینی ) () (ضرب به روش چینی) (ضرب چینی) (جدول ضرب چینی) (چینی ها چگونه ضرب می کنند )