پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در بازار بورس چه کسانی را گاو و چه کسانی را خرس می نامند؟

1 پاسخ 1

گاو ها و خرس ها دو دسته بزرگ سهام داران بورس را تشکیل می دهند. گاو ها سرمایه دارانی هستند که معتقدند قیمت سهام با رشد مواجه خواهد شد اما خرس ها بر این نکته اعتقاد دارند که ممکن است قیمت سهام با افت مواجه شود.
این مطلب از کتاب "شناخت گاو ها در بورس" نوشته امیر کاویان و عبدالرضا رمضان زاده نقل شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (بورس) (گاوها و خرس ها در بورس کیستند) (بازارثانویه) (گاوها و خرس های بورس چه کسانی هستند) (حداکثر و حداقل نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس)