پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه دستوري در matlab باعث معکوس شدن آرايه مي گردد؟

1 پاسخ 1

دستور :  

Fliplr(نام آرایه)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده