پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه دستوری در matlab باعث معکوس شدن آرایه می گردد؟

1 پاسخ 1

دستور :  

Fliplr(نام آرایه)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معکوس کردن آرایه در متلب)