پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من یک storedprocedure در SQL Server نوشتم. این استورد پراسجر یک پارامتر خروجی از نوع uniqueidentifier دارد. مشکل اینجاست که وقتی این storedprocedure را در محیط server explorer ویرایشگر visual studio اجرا می کنم و یا در query analyzer اجرا می کنم، همه چیز درست اجرا میشود. اما وقتی از طریق کد C# این Storedprocedure را فراخوانی می کنم پیغام خطای Operand type clash: int is incompatible with uniqueidentifier نمایش داده می شود و صفحه APS.NET کار نمی کند؟

1 پاسخ 1

مشکل اینجاست که اندازه int و uniqueidentifier برابر نیست.
برای حل این مشکل می توانید از cast یا تبدیل نوع استفاده کنید


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوشتن STORED PROCEDURE در SQL) (اجرای stored procedure در c#) (نوشتن پروسیجر در sql) (آموزش استورد پروسیجر) () (نحوه فراخوانی stored procedure در c#) (اجرای stored procedure در c) (نحوه نوشتن stored procedure و فراخوانی آن در C#)