پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اصل "وظایف شورای عالی امنیت ملی" در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟

1 پاسخ 1

اصل صد و هفتاد و شش (176) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نام "اصل وظایف شورای عالی امنیت ملی" نیز شناخته می شود.

اصل صد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.

  1. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
  2. هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
  3. بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورا عبارتند از:

  1. روسای قوای سه گانه
  2. رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
  3. مسوول امور برنامه و بودجه
  4. دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
  5. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
  6. حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.

  • اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام گردید. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. قانون اساسی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شورای عالی امنیت ملی چیست) (وظایف دبیر شورای امنیت ملی) (وظایف شورای امنیت ملی) (شورای عالی امنیت ملی) (وظایف دبیر شورای عالی امنیت ملی) (شورای امنیت ملی) (وظایف شورای عالی امنیت ملی) (شورای امنیت ملی چیست) () (وظایف شورای امنیت) (وظیفه شورای عالی امنیت ملی چیست؟) (شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران) (امنیت ملی چیست) (شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی) (مصوبات شورای عالی امنیت ملی) (امنیت ملی چیست؟) (شورای امنیت ملی ایران) (قانون شوراي عالي امنيت ملي) (شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی) (شورای امنیت ملی چیست؟) (وظایف و اختیارات شورای امنیت ملی) (وظایف امنیت ملی) (اصل 176 قانون اساسی ایران) (امنيت ملي چيست) (کار سازمان امنیت ملی ایران چیست؟) (وظایف شوراي امنيت ملي ايران)