پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اصل "وظایف قوه قضاییه" در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟

1 پاسخ 1

اصل صد و پنجاه و شش (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نام "اصل وظایف قوه قضاییه" نیز شناخته می شود.

اصل صد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام گردید. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. قانون اساسی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قوه قضاییه چیست) (وظایف قوه قضاییه) (قوه قضاييه چيست) (قوه قضاییه چیست؟) (قوه قضاییه در قانون اساسی) (قوه قضائیه چیست) (وظایف قوه قضائیه) (وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی) (وظايف قوه قضاييه) (وظایف قوه قضاییه چیست؟) (اصل 156 از وظایف قوه ی قضاییه) (قوه قضائیه در قانون اساسی) (وظایف قوه قضائیه ) (قوه قضاییه ایران) (وظایف قوه قضاییه ) (وظايف قوه قضائيه) (قوه قضایه چیست) (وظیفه قوه قضاییه) (قوه قضائيه چيست) (قوه قضائیه چیست؟) (وظیفه قوه قضاییه چیست) (قوه قضایییه چیست) ( اصل 156 قانون اساسی) (کار قوه قضاییه چیست؟) (وظایف قوه قضاییه درقانون اساسی) (تعزیر درقانون جمهوری اسلامی اسلامی چگونه است) (قوه قضاییه چیست ؟) (اصل 156 قانون اساسی) (قوه قضاییه و قانون اساسی) (قوه قضاییه در قانون اساسی ) (اصل 156 قانون اساسي) ()