پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور واتیکان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت واتیکان (Vatican City) واتیکان سیتی (Vatican City) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت واتیکان) (کشور واتیکان) (پايتخت واتيكان) (پایتخت کشور واتیکان) (کشورواتیکان) () (پایتخت واتیکان ) (پايتخت واتيکان) (پایتخت واتیگان) (پایتخت واتیکان چه نام دارد) (بايتخت واتيكان) (پایتخت کشورواتیکان) (واتیکان) (مساحت واتیکان)