پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اصل پنجاه و نه (59) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟

1 پاسخ 1

اصل پنجاه و نهم (59) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام گردید. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. قانون اساسی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اصل 59 قانون اساسی) () (اصل 59قانون اساسی) (اصل 59 قانون اساسی ایران) (اصل 59) (اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی) (اصل59قانون اساسی) (اصل 59 قانون اساسي) (اصل 59 در قانون اساسی ایران) ( 59 قانون اساسی ایران جیست) (اصل بنجاه ونه قانون اساسی ایران جیست)