پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اصل بيست (20) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1 پاسخ 1

اصل بیست (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نام "اصل یکسانی زن و مرد طبق اسلام" نیز شناخته می شود.

اصل بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام گردید. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. قانون اساسی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اصل 20 قانون اساسی) (اصل بیستم قانون اساسی) (اصل 20قانون اساسی) (اصل ۲۰ قانون اساسی) (اصل بيستم قانون اساسي) (اصل بیست قانون اساسی) (ماده 20 قانون اساسی) (اصل 20 قانون اساسي) (اصل20 قانون اساسی) (اصل20قانون اساسی) (اصل 20 قانون اساسی ) () (اصل20قانون اساسي) (اصل 7 قانون اساسی) (اصل 25 قانون اساسی)