پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

ابسال


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یار سلامان) (یارسلامان) (يار سلامان) (يارسلامان) (یار سلامان جدول) (نام یارسلامان) (یار سلامان پرسشکده) (یارساملان) ()