پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تابلوی دسترسی محلی به چه معناست؟

1 پاسخ 1

به این معناست که مسیر مورد نظر یا در حال باز سازی و یا در حال ساخت میباشد و مصدود است و به مسیر های دیگر دسترسی ندارد و در واقع بنبست میباشد و فقط به درد کسانی که در آن محل مورد نظر کار دارند یا منزلشان آنجاست میخورد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دسترسی محلی) ()