پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا در ایران قانون جرائم رایانه ای وجود دارد؟ این قانون شامل چه مواردی می شود؟

1 پاسخ 1

قانون جرائم رایانه ای در ایران در تاریخ 1388/11/11 به تصویب رسیده است. متن کامل این قانون به شرح زیر است:

  • بخش دوم ـ آیین دادرسی

  • بخش سوم ـ سایر مقررات
من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()