پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور انگلستان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت انگلستان (United Kingdom (U.K)) لندن (London) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت انگلیس) (پایتخت انگلستان) (بریتانیا کجاست) (پایتخت انگلیس کجاست) (پایتخت کشور انگلیس) (پایتخت انگلستان کجاست) (پایتخت لندن) (لندن پایتخت کجاست؟) (پایتخت کشور انگلستان) (بریتانیا کجاست؟) (بريتانيا كجاست) (لندن پایتخت کجاست) (نام پایتخت انگلیس) (پايتخت انگليس) (پایتخت بریتانیا) (نام پایتخت انگلستان) (پايتخت انگليس كجاست؟) (پايتخت انگلستان) () (پایتخت انگلستان کجاست؟) (بايتخت انكليس) (کشور بریتانیا کجاست) (مرکز کشور انگلیس) (پایتخت کشور لندن) (کشور لندن) (پایتخت انگلیس کجاست؟) (بریتانیا پایتخت کجاست) (بریتانیاکجاست) (پایتخت لندن کجاست) (پایتخت انگلستان چیست؟) (لندن در کدام کشور است) (كشور لندن) (پایتخت انگلستان چه نام دارد) (پایتخت انگلستان ) (پایتخت کشور بریتانیا) (پایتخت انگلستان؟) (پایتخت کشور انگلیس ) (÷ایتخت انگلستان) (پايتخت لندن) (مرکز انگلیس کجاست) (بريتانيا کجاست) (پایتخت انگلستان چیست) (لندن پایتخت کدام کشور است) (نام کشور لندن) (پایتخت کشورانگلستان چه نام دارد) ( نام پایتخت انگلیس) (بایتخت انگلستان کجاست؟) (پایتخت فرانسه )