پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 5 سوره ناس:

"الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ناس، سوره صد و چهاردهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 6 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 5 سوره ناس:

"(The same) who whispers into the hearts of Mankind,-"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 5 سوره ناس:

"آن شیطان که وسوسه و اندیشه بد افکند در دل مردمان."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ناس، سوره صد و چهاردهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 6 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()