پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 4 سوره ناس:

"مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ناس، سوره صد و چهاردهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 6 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 4 سوره ناس:

"From the mischief of the Whisperer (of Evil), who withdraws (after his whisper),-"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 4 سوره ناس:

"از شرّ آن وسوسه‌گر نهانی."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ناس، سوره صد و چهاردهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 6 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()