پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 2 سوره اخلاص:

"اللَّهُ الصَّمَدُ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره اخلاص، سوره صد و دوازدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 4 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 2 سوره اخلاص:

"آن خدایی که (از همه عالم) بی نیاز (و همه عالم به او نیازمند) است."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره اخلاص، سوره صد و دوازدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 4 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 2 سوره اخلاص:

"Allah, the Eternal, Absolute;"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اخلاص چیست)