پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 1 سوره اخلاص:

"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره اخلاص، سوره صد و دوازدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 4 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 1 سوره اخلاص:

"بگو: حقیقت این است که خدا یکتاست."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره اخلاص، سوره صد و دوازدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 4 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 1 سوره اخلاص:

"Say: He is Allah, the One and Only;"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اخلاص چیست) (اخلاص چیست؟)